header of CSC web
ติดต่อเรา

วิทยาเขตพัฒนาการ

ศูนย์ให้คำปรึกษา
1761 อาคารเกษมสรรค์ชั้น 2
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02 – 320 - 2777 ต่อ 1305
E-mail:counseling@kbu.ac.th


วิทยาเขตร่มเกล้า

ศูนย์ให้คำปรึกษา
60 อาคารเกษมนครา ชั้น 4ห้อง R2419
ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02 – 904 – 2222 ต่อ 2244
E-mail:counseling@kbu.ac.th